Hotărâri

HCLSU Fantanele nr.5 din 10.12.2021
Vizualizeaza
HCLSU Fantanele nr.4 din 25.10.2021
Vizualizeaza
HCLSU Fantanele nr.3 din 06.10.2021
Vizualizeaza
Hotararea nr 27
Vizualizeaza
Hotararea nr 26
Vizualizeaza
Hotararea nr 25
Vizualizeaza
Hotararea nr 24
Vizualizeaza
Hotararea nr 23
Vizualizeaza
Hotararea nr 22
Vizualizeaza
Hotararea nr 21
Vizualizeaza
Hotararea nr 20
Vizualizeaza
Hotararile nr 13-19
Vizualizeaza
Hotararea nr 12
Vizualizeaza
Hotararea nr 11
Vizualizeaza
Hotararea nr 10
Vizualizeaza
Hotararea nr 9
Vizualizeaza
Hotararea nr 8
Vizualizeaza
Hotararea nr 7
Vizualizeaza
Hotararea nr 6
Vizualizeaza
Hotararea nr 5
Vizualizeaza
Hotararea nr 4
Vizualizeaza
Hotararea nr 3
Vizualizeaza
Hotararea nr 2
Vizualizeaza
Hotararea nr 1
Vizualizeaza
HCL nr 9-29.05.2020
privind rectificarea bugetara a comunei Fantanele   Vizualizeaza

HCL nr 8-29.05.2020
privind alegerea presedintelui de sedinte   Vizualizeaza
HCL 16 – 12.11.2020
privind organizarea si componenta comisiilor de specialitate a CL Fantinele C-ta   Vizualizeaza
HCL 15 – 12.11.2020
privind alegerea viceprimarului Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 14 – 12.11.2020
privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Fantinele Constanta   Vizualizeaza
HCL 13 – 07.08.2020
privind inchierea unui contract de comodat privind punerea la dispozitie a unui spatiu cu destinatia sediu Substatie de Ambulanta a SJU C-ta   Vizualizeaza
HCL 12 – 07.08.2020
priivnd aprobarea ligii de fotbal in care va activa echipa Viitorul Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 11 – 07.08.2020
priivnd rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ai comunei Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 8 – 07.08.2020
privind alegerea presedintelui de sedinte ai comunei Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL nr 7, anexa si rectificari
privind rectificarea de venituri si cheltuieli ai comunie Fantanele jud Constanta pe anul 2020   Vizualizeaza
HCL nr 6pdf
privind aprobarea bugetului pe anul 2020 a SC UTIL AD-SIC Fantanele   Vizualizeaza
HCL nr 5 si anexa
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2019 si al bugetului pe 2020 ale Club Spsortiv Viitorul Fantanele   Vizualizeaza
HCL nr.1 CSLU
privind adoptarea unor masuri de combatere a COVID 19 pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei Fantanele, jud. Constanta   Vizualizeaza
HCL 4 – 30.01.2020, anexa 1 si anexa 2
privind aprobarea debugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020   Vizualizeaza
HCL 3 – 30.01.2020 si anexa
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 prestate de beneficiarii de ajutor social   Vizualizeaza
HCL 2 – 30.01.2020
privind aprobarea contului de incheiere al execrcitiului bugetar pe anul 2019   Vizualizeaza
HCL 1 – 30.01.2020
privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Fantanele   Vizualizeaza
Proiect de hotarare
  Vizualizeaza
HCL 23 din 28.07.2018
  Vizualizeaza
Anexa nr 1 d la HCL 23 din 28.07.2017
  Vizualizeaza
HCL nr. 2 din 31.01.2018
  Vizualizeaza
Anexa 2 la HCL 2 din 31.01.2018
  Vizualizeaza