Hotărâri

 • HCL nr.1 din 31.01.2022
 • Presedinte de sedinta pentru 3 luni

Vizualizeaza

 • HCL nr.2 din 31.01.2022
 • RETEA SCOLARA 2022-2023

Vizualizeaza

 • HCL nr.3 din 31.01.2022
 • – ROF Compartiment asistenta sociala

Vizualizeaza

 • HCL nr.4 din 31.01.2022
 • PLAN DE ACTIUNE ASISTENTA SOCIALA

Vizualizeaza

 • HCL nr.5 din 31.01.2022
 • Aprobare cont de incheiere exercitiu bugetar comuna pe 2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.6 din 31.01.2022
 • Aprobare cont incheiere exercitiu bugetar pe 2021 UTIL – ADSIC FANTANELE SRL

Vizualizeaza

 • HCL nr.7 din 31.01.2022
 • Aprobare cont incheiere executie bugerata pe 2021 SPAAC FANTANELE

Vizualizeaza

 • HCL nr.8 din 31.12.2022
 • Aprobare cont incheiere executie bugetara pe 2021 CS VIITORUL FANTANELE

Vizualizeaza

 • HCL nr.9 din 11.02.2022
 • Modificare HCL nr.50 din 5.11.2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.10 din 11.02.2022
 • BUGET SI LISTA DE INVESTITII COMUNA PE 2022

Vizualizeaza

 • HCL nr.11 din 24.02.2022
 • Buget SPAAC FANTANELE pe 2022

Vizualizeaza

 • HCL nr.12 din 24.02.2022
 • Buget CS VIITORUL FANTANELE pe 2022

Vizualizeaza

 • HCL nr.13 din 24.02.2022
 • Buget UTIL-ADSIC FANTANELE pe 2022

Vizualizeaza

 • HCL nr.14 din 24.02.2022
 • Neasumare procedura atribuire contracte lapte si corn

Vizualizeaza

 • HCL nr.15 din 24.02.2022
 • Infiintare Serviciu public gestionare caini fara stapan

Vizualizeaza

 • HCL nr. 16 din 2022
 • incetare mandat consilier

Vizualizeaza

 • HCL nr.17 din 2022
 • validare dispozitie rectificare buget

Vizualizeaza

 • HCL nr.18 din 2022
 • infiintare Serviciu Iluminat Public

Vizualizeaza

 • HCL nr. 19 din 2022
 • modificare HCL nr.23 din 2017

Vizualizeaza

 • HCL nr. 20 din 2022
 • stabilire drepturi salariale aparat de specialitate primar

Vizualizeaza

 • HCL nr. 21 din 2022
 • modificare si completare act constitutiv UTIL – ADSIC

Vizualizeaza

 • HCL nr. 21 din 2022
 • modificare si completare act constitutiv UTIL – ADSIC

Vizualizeaza

 • HCL nr. 23 din 2022
 • aprobare obiectiv de investitii – retea distributie gaze naturale

Vizualizeaza

 • HCL nr.24 din 2022
 • aprobare proiect renovare energetica Primarie si Camin – PNRR

Vizualizeaza

 • HCL nr. 25 din 2022
 • aprobare proiect renovare eneergetica Scoala – PNRR

Vizualizeaza

 • HCL nr.26 din 2022
 • depunere proiect renovare energetica gradinita – PNRR

Vizualizeaza

 • HCL nr. 27 din 2022
 • alipire sediu Primarie si Camin cultural

Vizualizeaza

 • HCL nr. 28 din 2022
 • indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor locae pentru anul fiscal 2023

Vizualizeaza

 • HCL nr. 29 din 2022
 • aprobare pret apa si tarif canalizare

Vizualizeaza

 • HCL nr. 30 din 2022
 • aprobare executie buget Trim. I – 2022

Vizualizeaza

 • HCL nr. 31 din 2022
 • rectificare buget

Vizualizeaza

 • HCL nr.33 din 2022
 • avizare documentatie ADI Dobrogea

Vizualizeaza

 • HCL nr. 34 din 2022
 • aprobare depunere proiect renovare nergetica Primarie si Camin cultural prin PNRR

Vizualizeaza

 • HCL nr. 35 din 2022
 • rectificare buget

Vizualizeaza

 • HCL nr. 37 din 2022
 • presedinte de sedinta

Vizualizeaza

 • HCL nr.38 din 2022
 • aprobare executie bugetara Trim. 2 – 2022

Vizualizeaza

 • HCL nr.39 din 2022
 • rectificare buget

Vizualizeaza

 • HCL nr. 40 din 2022
 • modalitatea de gestiune a Serviciului public de salubrizare

Vizualizeaza

 • HCL nr. 41 2022
 • aprobare participare la Program crestere eficienta energetica infrastructura iluminat public

Vizualizeaza

 • HCL nr. 42 din 2022
 • modificare HCL nr. 42 din 2021 – masuri stimulare categorii sociale de populatie

Vizualizeaza

 • HCL nr.43 din 2022
 • desemnare reprezentant CL in comisia de evaluare a probei de interviu concurs ocupare functie director scoala

Vizualizeaza

 • HCL nr. 44 din 2022
 • rectificare buget CS VIITORUL

Vizualizeaza

 • HCL nr. 45 din 2022
 • aprobare DALI, indicatori economici si DG actualizat obiectiv- Amenajare strazi

Vizualizeaza

 • HCL nr. 47 din 2022
 • Aprobare depunere proiect renovare energetica Gradinita – PNRR componenta 5, Valul renovarii

Vizualizeaza

 • HCL nr. 48 din 2022
 • Aprobare depunere proiect renovare energetica Scoala – PNRR, componenta 10 – Fondul local

Vizualizeaza

 

 • HCL nr.58 din 27.12.2021
 • Validare Dispozitie nr.75 din 23.12.2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.57 din 27.12.2021
 • Desemnare consilieri locali pentru comisie evaluare secretar general

Vizualizeaza

 • HCL nr.56 din 27.12.2021
 • Impozite si taxe pe anul 2022

Vizualizeaza

 • HCL nr.55 din 26.11.2021
 • Revocare HCL nr.25 din 27.11.2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.54 din 26.11.2021
 • Rectificare buget CS VIITORUL FANTANELE pe 2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.53 din 26.11.2021
 • Modificare HCL nr.14 din 22.04.2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.52 din 26.11.2021
 • Rectificare buget comuna pe 2021

Vizualizeaza

 • HCLnr.51 din 26.11.2021
 • Regulament pentru metodologia de repartizare a tereurilor conform L.nr.15 din 2003

Vizualizeaza

 • HCL nr.50 din 5.11.2021
 • Cerere de finantare si deviz proiect Amenajare strazi – PNI Anghel Saligny

Vizualizeaza

 • HCL nr.49 din 21.10.2021
 • Modificare HCL nr.24 sin 22.12.2016

Vizualizeaza

 • HCL nr.47 din 21.10.2021
 • Modernizare locuri de joaca

Vizualizeaza

 • HCL nr.46 din 21.10.2021
 • Cuantum burse 2021 – 2022

Vizualizeaza

 • HCL nr.45 din 21.10.2021
 • Procent apa uzata canalizare SPAAC

Vizualizeaza

 • HCL nr.44 din 21.10.2021
 • Pierderi tehnologice SPAAC

Vizualizeaza

 • HCL nr.43 din 21.10.2021
 • Rectificare buget comuna pe 2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.42 din 21.10.2021
 • Masuri stimulare populatie

Vizualizeaza

 • HCL nr.41 din 21.10.2021
 • Cerere finantare si deviz proiect Alei carosabile – PNI Anghel Saligny

Vizualizeaza

 • HCL nr.40 din 21.10.2021
 • Grile salarizare UTIL – ADSIC FANTANEL SRL

Vizualizeaza

 • HCL nr.39 din 21.10.2021
 • Desemnare reprezentant CL in Consiliul de administratie al scolii

Vizualizeaza

 • HCL nr.37 din 21.10.2021
 • Alegere presedinte sedinta pe 3 luni

Vizualizeaza

 • HCL nr.36 din 31.08.2021
 • Depunere proiect Sistem supraveghere video

Vizualizeaza

 • HCL nr. 35 din 31.08.2021
 • Masuri sustinere SPAAC

Vizualizeaza

 • HCL nr.34 din 31.08.2021
 • Raport sem.I activitate asistenti personali

Vizualizeaza

 • HCL nr.33 din 31.08.2021
 • Rectificare buget comuna pe 2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.32 din 31.08.2021
 • Rectificare buget CS VIITORUL FANTANELE pe 2021

Vizualizeaza

 • HCL nr.31 din 31.08.2021
 • Inchiriere spatiu farmacie

Vizualizeaza

 • HCL nr.30 din 31.08.2021
 • Amplasare indicatoare circulatie si limitatoare de viteza

Vizualizeaza

 • HCL nr.29 din 31.08.2021
 • Nomenclator stradal

Vizualizeaza

 • HCL nr.28 din 31.08.2021
 • Strategie dezvoltare locala 2021-2027

Vizualizeaza

HCLSU Fantanele nr.5 din 10.12.2021

Vizualizeaza

HCLSU Fantanele nr.4 din 25.10.2021

Vizualizeaza

HCLSU Fantanele nr.3 din 06.10.2021

Vizualizeaza

Hotararea nr 27

Vizualizeaza

Hotararea nr 26

Vizualizeaza

Hotararea nr 25

Vizualizeaza

Hotararea nr 24

Vizualizeaza

Hotararea nr 23

Vizualizeaza

Hotararea nr 22

Vizualizeaza

Hotararea nr 21

Vizualizeaza

Hotararea nr 20

Vizualizeaza

Hotararile nr 13-19

Vizualizeaza

Hotararea nr 12

Vizualizeaza

Hotararea nr 11

Vizualizeaza

Hotararea nr 10

Vizualizeaza

Hotararea nr 9

Vizualizeaza

Hotararea nr 8

Vizualizeaza

Hotararea nr 7

Vizualizeaza

Hotararea nr 6

Vizualizeaza

Hotararea nr 5

Vizualizeaza

Hotararea nr 4

Vizualizeaza

Hotararea nr 3

Vizualizeaza

Hotararea nr 2

Vizualizeaza

Hotararea nr 1

Vizualizeaza

HCL nr 9-29.05.2020
privind rectificarea bugetara a comunei Fantanele   Vizualizeaza

HCL nr 8-29.05.2020
privind alegerea presedintelui de sedinte   Vizualizeaza
HCL 16 – 12.11.2020
privind organizarea si componenta comisiilor de specialitate a CL Fantinele C-ta   Vizualizeaza
HCL 15 – 12.11.2020
privind alegerea viceprimarului Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 14 – 12.11.2020
privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Fantinele Constanta   Vizualizeaza
HCL 13 – 07.08.2020
privind inchierea unui contract de comodat privind punerea la dispozitie a unui spatiu cu destinatia sediu Substatie de Ambulanta a SJU C-ta   Vizualizeaza
HCL 12 – 07.08.2020
priivnd aprobarea ligii de fotbal in care va activa echipa Viitorul Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 11 – 07.08.2020
priivnd rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ai comunei Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 8 – 07.08.2020
privind alegerea presedintelui de sedinte ai comunei Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL nr 7, anexa si rectificari
privind rectificarea de venituri si cheltuieli ai comunie Fantanele jud Constanta pe anul 2020   Vizualizeaza
HCL nr 6pdf
privind aprobarea bugetului pe anul 2020 a SC UTIL AD-SIC Fantanele   Vizualizeaza
HCL nr 5 si anexa
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2019 si al bugetului pe 2020 ale Club Spsortiv Viitorul Fantanele   Vizualizeaza
HCL nr.1 CSLU
privind adoptarea unor masuri de combatere a COVID 19 pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei Fantanele, jud. Constanta   Vizualizeaza
HCL 4 – 30.01.2020, anexa 1 si anexa 2
privind aprobarea debugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020   Vizualizeaza
HCL 3 – 30.01.2020 si anexa
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 prestate de beneficiarii de ajutor social   Vizualizeaza
HCL 2 – 30.01.2020
privind aprobarea contului de incheiere al execrcitiului bugetar pe anul 2019   Vizualizeaza
HCL 1 – 30.01.2020
privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Fantanele   Vizualizeaza
Proiect de hotarare
  Vizualizeaza
HCL 23 din 28.07.2018
  Vizualizeaza
Anexa nr 1 d la HCL 23 din 28.07.2017
  Vizualizeaza
HCL nr. 2 din 31.01.2018
  Vizualizeaza
Anexa 2 la HCL 2 din 31.01.2018
  Vizualizeaza