Hotărâri

Hotararea nr 27
Vizualizeaza

Hotararea nr 26
Vizualizeaza

Hotararea nr 25
Vizualizeaza

Hotararea nr 24
Vizualizeaza

Hotararea nr 23
Vizualizeaza

Hotararea nr 22
Vizualizeaza

Hotararea nr 21
Vizualizeaza

Hotararea nr 20
Vizualizeaza

Hotararile nr 13-19
Vizualizeaza

Hotararea nr 12
Vizualizeaza

Hotararea nr 11
Vizualizeaza

Hotararea nr 10
Vizualizeaza

Hotararea nr 9
Vizualizeaza

Hotararea nr 8
Vizualizeaza

Hotararea nr 7
Vizualizeaza

Hotararea nr 6
Vizualizeaza

Hotararea nr 5
Vizualizeaza

Hotararea nr 4
Vizualizeaza

Hotararea nr 3
Vizualizeaza

Hotararea nr 2
Vizualizeaza

Hotararea nr 1
Vizualizeaza
HCL nr 9-29.05.2020

privind rectificarea bugetara a comun ie Fantanele

  Vizualizeaza
HCL nr 8-29.05.2020

privind alegerea presedintelui de sedinte

  Vizualizeaza
HCL 16 – 12.11.2020

privind organizarea si componenta comisiilor de specialitate a CL Fantinele C-ta

  Vizualizeaza
HCL 15 – 12.11.2020

privind alegerea viceprimarului Fantanele C-ta

  Vizualizeaza
HCL 14 – 12.11.2020

privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Fantinele Constanta

  Vizualizeaza
HCL 13 – 07.08.2020

privind inchierea unui contract de comodat privind punerea la dispozitie a unui spatiu cu destinatia sediu Substatie de Ambulanta a SJU C-ta

  Vizualizeaza
HCL 12 – 07.08.2020

priivnd aprobarea ligii de fotbal in care va activa echipa Viitorul Fantanele C-ta

  Vizualizeaza
HCL 11 – 07.08.2020

priivnd rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ai comunei Fantanele C-ta

  Vizualizeaza
HCL 8 – 07.08.2020

privind alegerea presedintelui de sedinte ai comunei Fantanele C-ta

  Vizualizeaza
HCL nr 7, anexa si rectificari

privind rectificarea de venituri si cheltuieli ai comunie Fantanele jud Constanta pe anul 2020

  Vizualizeaza
HCL nr 6pdf

privind aprobarea bugetului pe anul 2020 a SC UTIL AD-SIC Fantanele

  Vizualizeaza
HCL nr 5 si anexa

privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2019 si al bugetului pe 2020 ale Club Spsortiv Viitorul Fantanele

  Vizualizeaza
HCL nr.1 CSLU

privind adoptarea unor masuri de combatere a COVID 19 pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei Fantanele, jud. Constanta

  Vizualizeaza
HCL 4 – 30.01.2020, anexa 1 si anexa 2

privind aprobarea debugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020

  Vizualizeaza
HCL 3 – 30.01.2020 si anexa

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 prestate de beneficiarii de ajutor social

  Vizualizeaza
HCL 2 – 30.01.2020

privind aprobarea contului de incheiere al execrcitiului bugetar pe anul 2019

  Vizualizeaza
HCL 1 – 30.01.2020

privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Fantanele

  Vizualizeaza
Proiect de hotarare
  Vizualizeaza
HCL 23 din 28.07.2018
  Vizualizeaza
Anexa nr 1 d la HCL 23 din 28.07.2017
  Vizualizeaza
HCL nr. 2 din 31.01.2018
  Vizualizeaza
Anexa 2 la HCL 2 din 31.01.2018
  Vizualizeaza