Hotărâri

 • HCL nr.1 din 31.01.2022
 • Presedinte de sedinta pentru 3 luni
Vizualizeaza
 • HCL nr.2 din 31.01.2022
 • RETEA SCOLARA 2022-2023
Vizualizeaza
 • HCL nr.3 din 31.01.2022
 • – ROF Compartiment asistenta sociala
Vizualizeaza
 • HCL nr.4 din 31.01.2022
 • PLAN DE ACTIUNE ASISTENTA SOCIALA
Vizualizeaza
 • HCL nr.5 din 31.01.2022
 • Aprobare cont de incheiere exercitiu bugetar comuna pe 2021
Vizualizeaza
 • HCL nr.6 din 31.01.2022
 • Aprobare cont incheiere exercitiu bugetar pe 2021 UTIL – ADSIC FANTANELE SRL
Vizualizeaza
 • HCL nr.7 din 31.01.2022
 • Aprobare cont incheiere executie bugerata pe 2021 SPAAC FANTANELE
Vizualizeaza
 • HCL nr.8 din 31.12.2022
 • Aprobare cont incheiere executie bugetara pe 2021 CS VIITORUL FANTANELE
Vizualizeaza
 • HCL nr.9 din 11.02.2022
 • Modificare HCL nr.50 din 5.11.2021
Vizualizeaza
 • HCL nr.10 din 11.02.2022
 • BUGET SI LISTA DE INVESTITII COMUNA PE 2022
Vizualizeaza
 • HCL nr.11 din 24.02.2022
 • Buget SPAAC FANTANELE pe 2022
Vizualizeaza
 • HCL nr.12 din 24.02.2022
 • Buget CS VIITORUL FANTANELE pe 2022
Vizualizeaza
 • HCL nr.13 din 24.02.2022
 • Buget UTIL-ADSIC FANTANELE pe 2022
Vizualizeaza
 • HCL nr.14 din 24.02.2022
 • Neasumare procedura atribuire contracte lapte si corn
Vizualizeaza
 • HCL nr.15 din 24.02.2022
 • Infiintare Serviciu public gestionare caini fara stapan
Vizualizeaza
HCLSU Fantanele nr.5 din 10.12.2021

Vizualizeaza

HCLSU Fantanele nr.4 din 25.10.2021

Vizualizeaza

HCLSU Fantanele nr.3 din 06.10.2021

Vizualizeaza

Hotararea nr 27

Vizualizeaza

Hotararea nr 26

Vizualizeaza

Hotararea nr 25

Vizualizeaza

Hotararea nr 24

Vizualizeaza

Hotararea nr 23

Vizualizeaza

Hotararea nr 22

Vizualizeaza

Hotararea nr 21

Vizualizeaza

Hotararea nr 20

Vizualizeaza

Hotararile nr 13-19

Vizualizeaza

Hotararea nr 12

Vizualizeaza

Hotararea nr 11

Vizualizeaza

Hotararea nr 10

Vizualizeaza

Hotararea nr 9

Vizualizeaza

Hotararea nr 8

Vizualizeaza

Hotararea nr 7

Vizualizeaza

Hotararea nr 6

Vizualizeaza

Hotararea nr 5

Vizualizeaza

Hotararea nr 4

Vizualizeaza

Hotararea nr 3

Vizualizeaza

Hotararea nr 2

Vizualizeaza

Hotararea nr 1

Vizualizeaza

HCL nr 9-29.05.2020
privind rectificarea bugetara a comunei Fantanele   Vizualizeaza

HCL nr 8-29.05.2020
privind alegerea presedintelui de sedinte   Vizualizeaza
HCL 16 – 12.11.2020
privind organizarea si componenta comisiilor de specialitate a CL Fantinele C-ta   Vizualizeaza
HCL 15 – 12.11.2020
privind alegerea viceprimarului Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 14 – 12.11.2020
privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Fantinele Constanta   Vizualizeaza
HCL 13 – 07.08.2020
privind inchierea unui contract de comodat privind punerea la dispozitie a unui spatiu cu destinatia sediu Substatie de Ambulanta a SJU C-ta   Vizualizeaza
HCL 12 – 07.08.2020
priivnd aprobarea ligii de fotbal in care va activa echipa Viitorul Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 11 – 07.08.2020
priivnd rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli ai comunei Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL 8 – 07.08.2020
privind alegerea presedintelui de sedinte ai comunei Fantanele C-ta   Vizualizeaza
HCL nr 7, anexa si rectificari
privind rectificarea de venituri si cheltuieli ai comunie Fantanele jud Constanta pe anul 2020   Vizualizeaza
HCL nr 6pdf
privind aprobarea bugetului pe anul 2020 a SC UTIL AD-SIC Fantanele   Vizualizeaza
HCL nr 5 si anexa
privind aprobarea contului de incheiere al exercitiului bugetar pe anul 2019 si al bugetului pe 2020 ale Club Spsortiv Viitorul Fantanele   Vizualizeaza
HCL nr.1 CSLU
privind adoptarea unor masuri de combatere a COVID 19 pe teritoriul administrativ-teritorial al comunei Fantanele, jud. Constanta   Vizualizeaza
HCL 4 – 30.01.2020, anexa 1 si anexa 2
privind aprobarea debugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020   Vizualizeaza
HCL 3 – 30.01.2020 si anexa
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 prestate de beneficiarii de ajutor social   Vizualizeaza
HCL 2 – 30.01.2020
privind aprobarea contului de incheiere al execrcitiului bugetar pe anul 2019   Vizualizeaza
HCL 1 – 30.01.2020
privind alegerea presedintelui de sedinta al CL Fantanele   Vizualizeaza
Proiect de hotarare
  Vizualizeaza
HCL 23 din 28.07.2018
  Vizualizeaza
Anexa nr 1 d la HCL 23 din 28.07.2017
  Vizualizeaza
HCL nr. 2 din 31.01.2018
  Vizualizeaza
Anexa 2 la HCL 2 din 31.01.2018
  Vizualizeaza