Cheltuieli trim 1 - 2021

  Vizualizeaza

Situatie financiara trim 3 - 2020

  Vizualizeaza

Situatie financiara trim 2 - 2020

  Vizualizeaza

Situatie financiara trim 1 - 2020

  Vizualizeaza

Situatie financiara 31.12.2019

  Vizualizeaza

Buget 2018

  Vizualizeaza

Expunere de motive

  Vizualizeaza

Buget 2015

  Vizualizeaza

Situatia fluxurilor de trezorerie

  Vizualizeaza

Cheltuieli 2015

  Vizualizeaza

Buget 2014

  Vizualizeaza

Situatii financiare 2014

  Vizualizeaza

Buget 2013

  Vizualizeaza

Situatii financiare 2013

  Vizualizeaza

Cont de rezultat patrimonial

31.12.2012

  Vizualizeaza

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2012

  Vizualizeaza

Bilant la 31.12.2012

  Vizualizeaza

Indicatori venituri-cheltuieli ai bugetului local

trimestrul IV, 2012

  Vizualizeaza

Prevederi finale asistenti - persoane cu handicap

  Vizualizeaza

Prevederile sumelor defalcate din TVA

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pozitia:"finantarea cheltuielilor cu salariile a institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat" 23.11.2011

  Vizualizeaza

Prevederi anuale finale si trimestriale in lei

20.09.2011

  Vizualizeaza

Plafon posibil al cheltuielilor de personal

23.11.2011

  Vizualizeaza

Datoria publica

  Vizualizeaza

Bugetul local rectificat

la 29.09.2011

  Vizualizeaza

Bugetul local rectificat

la 25.10.2011

  Vizualizeaza

Indicatorii aferenti executiei pe trimestrele 1, 2 si 3 ai anului 2011

  Vizualizeaza

Buget 2011

  Vizualizeaza

Bilant

  Vizualizeaza

Detalieri buget 2011

  Vizualizeaza

Situatia lucrarilor de investitii finalizate in 2009-2010 si a celor in curs de desfasurare

  Vizualizeaza