Istorie

Localitatea Fâtânele există în evidenţa împărţirii administrative din anul 1920 ca reşedinţă de comună, cu o singură localitate, în plasa Cogealac, judeţul Constanţa În anul 1956 satul aparţinea comunei Fântânele, raionul Istria (reşedinţa la Baia) în Regiunea Constanţa.

În anul 1966, situaţia era identică, cu excepţia denumirii "Regiunea Dobrogea". Prin Legea nr.2 din anul 1968, satul Fântânele aparţinea de comuna Cogealac, împreună cu satele Cogealac, Gura Dobrogei, Râmnicu de jos, Râmnicu de sus şi Tariverde, din judeţul Constanţa.

Structura teritorial-admninistrativă a judeţului Constanţa, conform Legii nr.2/1989 ( Anexa 14) şi Decizia C.P.J. Constanţa nr.264/1989 prevedea că satul Fântânele aparţinea comunei Mihai Viteazu, împreună cu satele Mihai Viteazu şi Sinoe. Prin Decizia nr.31/1990 se preciza că satul Fântânele aparţinea din nou comunei Cogealac, împreună cu satele Cogealac, Gura Dobrogei, Râmnicu de jos, Râmnicu de sus şi Tariverde . Comuna Fântânele s-a reînfiinţat în anul 2005 prin Legea nr.67/25.03.2005. Ea are în componenţă un singur sat care este şi reşedinţa unităţii teritorial-administrative.