Lista consilieri locali

CONSILIERI LOCALI

 

1.BUNEA ADRIAN

2.COMAN DUMITRU

3.COTICI MARIN

4.GRIGORESCU DUMITRU

5.MARDARIE ANDREI

6.PÎRCĂLĂBIORU ION

7.RĂDULESCU GHEORGHE

8.RUS IOAN

9.SOARE ION

10.STOICA ANETA – RALUCA

11.TURCU VASILE