Buget

Buget Local 2022 - Rectificat
  Vizualizeaza
Buget Local 2022 - Initial
  Vizualizeaza
Bilant - Trim IV 2021
  Vizualizeaza
Balanta Analitica de Verificare - Decembrie 2021
  Vizualizeaza
Cheltuieli trim 1 - 2021
  Vizualizeaza
Situatie financiara trim 3 - 2020
  Vizualizeaza
Situatie financiara trim 2 - 2020
  Vizualizeaza
Situatie financiara trim 1 - 2020
  Vizualizeaza
Situatie financiara 31.12.2019
  Vizualizeaza
Buget 2018
  Vizualizeaza
Expunere de motive
  Vizualizeaza
Buget 2015
  Vizualizeaza
Situatia fluxurilor de trezorerie
  Vizualizeaza
Cheltuieli 2015
  Vizualizeaza
Buget 2014
  Vizualizeaza
Situatii financiare 2014
  Vizualizeaza
Buget 2013
  Vizualizeaza
Situatii financiare 2013
  Vizualizeaza
Cont de rezultat patrimonial

31.12.2012

  Vizualizeaza
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12.2012
  Vizualizeaza
Bilant la 31.12.2012
  Vizualizeaza
Indicatori venituri-cheltuieli ai bugetului local

trimestrul IV, 2012

  Vizualizeaza
Prevederi finale asistenti - persoane cu handicap
  Vizualizeaza
Prevederile sumelor defalcate din TVA

pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, pozitia:"finantarea cheltuielilor cu salariile a institutiilor din invatamantul preuniversitar de stat" 23.11.2011

  Vizualizeaza
Prevederi anuale finale si trimestriale in lei

20.09.2011

  Vizualizeaza
Plafon posibil al cheltuielilor de personal

23.11.2011

  Vizualizeaza
Datoria publica
  Vizualizeaza
Bugetul local rectificat

la 29.09.2011

  Vizualizeaza
Bugetul local rectificat

la 25.10.2011

  Vizualizeaza
Indicatorii aferenti executiei pe trimestrele 1, 2 si 3 ai anului 2011
  Vizualizeaza
Buget 2011
  Vizualizeaza
Bilant
  Vizualizeaza
Detalieri buget 2011
  Vizualizeaza
Situatia lucrarilor de investitii finalizate in 2009-2010 si a celor in curs de desfasurare
  Vizualizeaza