Alte Documente

Proces verbal sedinta ordinara CL Fantanele

 • Proces verbal sedinta ordinara CL Fantanele
 • din 30.06.2021
  Vizualizeaza

 • Proces verbal sedinta ordinara CL Fantanele
 • din 27.05.2021
  Vizualizeaza

Proiecte de hotarare 2021

 • Proiect de hotărâre
 • nr.139 din 20.08.2021
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotărâre
 • nr.136 din 18.08.2021
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotărâre
 • nr.133 din 16.08.2021
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotărâre
 • nr.128 din 12.08.2021
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotărâre
 • nr.118 din 09.07.2021
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotărâre
 • nr.113 din 09.07.2021
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotărâre
 • nr.108 din 08.07.2021
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotarare
 • -privind aprobarea Nomencalatorului stradal al Comunei Fantanele, jud. Constanta
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotarare
 • -pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare locala
 • a comunei Fantanele, jud. Constanta, 2021 - 2027
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotarare
 • -privind aprobarea amplasării unor indicatoare de circulatie
 • şi a montării unor limitatoare de viteză în zonele cu potenţial ridicat de circulaţie rutieră şi pietonală
  Vizualizeaza
 • Proiect de hotarare
 • -pentru stabilirea unor măsuri privind liberul acces
 • la informaţiile de interes public, înregistrat sub nr. 97 din 22.06.2021.pdf
  Vizualizeaza

 • Proiect mai implicat, mai integrat
  Vizualizeaza

 • Proiect de hotarare
 • -privind rectificarea de bugetului de venituri și cheltuieli
 • al comunei Fântânele, județul Constanța pe anul 2021, înregistrat sub nr. 94 din 22.06.2021
  Vizualizeaza

 • Proiect de hotarare
 • sedinta C.L. din data de 27 mai 2021
  Vizualizeaza

 • Proiect de hotarare
 • -privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local
 • in Consiliul de Administratie al Scolii gimnaziale nr 1, Fantanele, Constanta
  Vizualizeaza

 • Proiect de hotarare
 • - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Fantanele, Constanta 2021.
  Vizualizeaza

 • Proiect de hotarare
 • - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli
 • al Serviciului Public de Alimentare cu apa si canalizare 2021
  Vizualizeaza

 • Proiect de hotarare
 • - privind aprobarea bugetului pe anul 2021 a Clubului Sportiv Viitorul Fantanele, Constanta
  Vizualizeaza

 • Proiect de hotarare
 • - privind aprobarea bugetului pe anul 2021 a S.C. UTIL AD-SIC Fantanele, Constanta
  Vizualizeaza

Publicatii casatorie

Publicatie casatorie

Ciorâia Ion si Enceanu Anglea, inregistrata 04.05.2021

  Vizualizeaza

Publicatie casatorie

Dragan Valeriu si Gaspar Liliana, inregistrata 06.11.2018

  Vizualizeaza

Publicatie casatorie

Voicu Cristian si Ionita Natalia Mihaela, inregistrata 17.10.2018

  Vizualizeaza

Publicatie casatorie

Tatu Nicolaie si Duta Elena Georgiana, inregistrata 25.05.2018

  Vizualizeaza

Publicatie casatorie

Ciobanescu Virgil si Stanciu Catalina Inregistrat la: 04.10.2016

  Vizualizeaza